Zoals u gewend bent ook voor 2020 weer de nodige verslagen.

Helaas zijn we in eind januari 2020 getroffen door een ernstige brand. Alles wat daarmee te maken heeft is te vinden onder de kop http://www.41dko.eu/dko-roetveegpieten-1/

Voor alle andere verslagen kunt u hier terecht.